Ares(Ares) erklærer Joker(JOK ) krig. Krigen starter d.10.02.2018 kl. 12:00

  • Krigserklæring