Genierne (200IQ) erklærer SMALL (SMALL) krig. Krigen starter 12/10 kl. 15:15

  • Krigserklæring
  • New

   Søslag nær White Warrior
   (19.10.2017 5:47:52)
   Thing[200IQ] fra White Warrior, Herlev
   vs
   botter[SMALL] fra 9th Botter
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib..........................140(-132) - Vædre-skib..........................480(-288)
   Flammeskib...........................34(-288) - Flammeskib..........................204(-764)
   Morter skib............................42(-0) - Morter skib...........................148(-0)
   Damp-væder.............................60(-2) - Damp-væder.............................54(-0)
   Undervandsbåd.........................42(-40) - Undervandsbåd..........................4(-96)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................59(-0)
   Ballonbærer............................30(-0) - Ballonbærer...........................26(-32)
   Tender.................................20(-0) - Tender.................................60(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...............................-3301.6 - General.................................-9012
   Angrebspoint............................22530 - Defensivpoint............................8254
   Skade modtaget.........................165080 - Skade modtaget.........................450600
   Skades procent............................26% - Skades procent............................74%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: botter[SMALL

   Kamp ved 9th Botter
   (19.10.2017 5:31:41)
   Thing[200IQ] fra Bagsværd
   vs
   botter[SMALL] fra 9th Botter
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Stenslynger.............................0(-1)
   Svovl Karabinere......................168(-0) - Svovl Karabinere......................0(-316)
   Sværdkriger.........................911(-492) - Sværdkriger...........................0(-744)
   Hoplit.............................772(-1153) - Hoplit................................0(-813)
   ............................................. - Damp-kæmpe............................0(-125)
   Gyrokopter..........................262(-238) - Gyrokopter............................64(-56)
   ............................................. - Ballon-Bombardier.....................0(-190)
   Rambuk.................................30(-0) - Rambuk.................................60(-0)
   ............................................. - Katapult................................9(-0)
   ............................................. - Morter...............................47(-120)
   ............................................. - Læge...................................40(-0)
   Kok....................................30(-0) - Kok....................................80(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...............................-2799.6 - General...............................-9032.4
   Angrebspoint............................22581 - Defensivpoint............................6999
   Skade modtaget.........................139980 - Skade modtaget.........................451620
   Skades procent............................23% - Skades procent............................77%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: botter[SMALL]


   En hilsen fra thing.
   Som retard blev jeg født, som retard jeg forsvinder. :shit:
  • New

   mp ved Polis
   (15.10.2017 12:53:44)
   ZepRo[200IQ] fra K-marmor-4
   vs
   oledenbarskeond[SMALL] fra Gilleleje
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Bueskytte..............................0(-16)
   Svovl Karabinere.......................85(-0) - Svovl Karabinere.......................0(-17)
   Sværdkriger.........................853(-138) - Sværdkriger...........................0(-226)
   Hoplit..............................768(-223) - Hoplit..............................583(-593)
   ............................................. - Damp-kæmpe.............................13(-0)
   Gyrokopter............................153(-0) - Gyrokopter.............................0(-20)
   Rambuk.................................28(-0) - Rambuk..................................0(-8)
   ............................................. - Katapult................................0(-5)
   ............................................. - Morter..................................0(-5)
   ............................................. - Læge....................................4(-0)
   Kok....................................52(-0) - Kok.....................................5(-0)
   Ballon-Bombardier......................56(-4) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General..................................-501 - General...............................-1483.2
   Angrebspoint.............................3708 - Defensivpoint..........................1252.5
   Skade modtaget..........................25050 - Skade modtaget..........................74160
   Skades procent............................25% - Skades procent............................75%


   Vindere: oledenbarskeond[SMALL]

   Søslag nær Trier
   (18.10.2017 17:49:06)
   Flaze[200IQ] fra Bellahøj, Polis, Trier
   vs
   oledenbarskeond[SMALL] fra Gilleleje, Fyrtræ, maxic[SMALL] fra alexandra1
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib..........................172(-198) - Vædre-skib..........................345(-435)
   Flammeskib............................15(-77) - Flammeskib..........................245(-291)
   Morter skib............................84(-0) - Morter skib...........................195(-4)
   Damp-væder............................141(-5) - Damp-væder...........................186(-11)
   Undervandsbåd.........................69(-44) - Undervandsbåd.........................59(-20)
   Speed hjuldamper.......................90(-0) - Speed hjuldamper......................231(-0)
   Ballonbærer...........................29(-22) - Ballonbærer...........................90(-22)
   Tender................................116(-0) - Tender.................................58(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...............................-3092.2 - General...............................-5352.8
   Angrebspoint............................13382 - Defensivpoint..........................7730.5
   Skade modtaget.........................154610 - Skade modtaget.........................267640
   Skades procent............................36% - Skades procent............................64%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: maxic[SMALL], oledenbarskeond[SMALL]
   Tabere: Flaze[200IQ]   Tabere: ZepRo[200IQ]


   Kamp ved Polis
   (18.10.2017 20:36:29)
   Flaze[200IQ] fra Bellahøj
   vs
   LarsHansen[SMALL] fra Polis, Troja, Persepolis, Alexandria, Roadrunner[SMALL] fra Roadblock, oledenbarskeond[SMALL] fra Fyrtræ, maxic[SMALL] fra alexandra1
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rambuk.................................60(-0) - Rambuk................................108(-0)
   Svovl Karabinere......................299(-0) - Svovl Karabinere.....................1760(-0)
   Sværdkriger.........................815(-316) - Sværdkriger........................5435(-384)
   Hoplit.............................1461(-554) - Hoplit.............................4871(-315)
   Gyrokopter..........................442(-136) - Gyrokopter.........................1753(-105)
   Morter.................................60(-0) - Morter................................250(-0)
   Kok....................................47(-0) - Kok...................................211(-0)
   ............................................. - Damp-kæmpe..........................1421(-89)
   ............................................. - Læge...................................48(-0)
   ............................................. - Mur.....................................3(-4)
   ............................................. - Ballon-Bombardier....................364(-60)
   ............................................. - Spydmænd................................1(-0)
   ............................................. - Katapult...............................15(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...............................-1494.8 - General...............................-2064.1
   Angrebspoint..........................5160.25 - Defensivpoint............................3737


   Vindere: Roadrunner[SMALL], maxic[SMALL], LarsHansen[SMALL], oledenbarskeond[SMALL]
   Tabere: Flaze[200IQ]
   1 af Roadrunner[SMALL]'s enheder er stationeret i Polis.
   635 af maxic[SMALL]'s enheder er stationeret i Polis.
   2984 af LarsHansen[SMALL]'s enheder er stationeret i Polis.
   233 af LarsHansen[SMALL]'s enheder er stationeret i Polis.
   162 af LarsHansen[SMALL]'s enheder er stationeret i Polis.
   217 af LarsHansen[SMALL]'s enheder er stationeret i Polis.
   12005 af oledenbarskeond[SMALL]'s enheder er stationeret i Polis
  • New

   Kamp ved Athen

   Kamp ved Athen
   (20.10.2017 1:34:12)
   ZepRo[200IQ] fra Grape City II
   vs
   LarsHansen[SMALL] fra Athen

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svovl Karabinere......................168(-0) - Svovl Karabinere......................0(-160)
   Sværdkriger...........................640(-0) - Sværdkriger...........................0(-562)
   ............................................. - Damp-kæmpe.............................0(-57)
   Gyrokopter...........................258(-12) - Gyrokopter.............................0(-28)
   Ballon-Bombardier......................86(-4) - Ballon-Bombardier......................0(-14)
   Morter.................................30(-0) - Morter.................................0(-49)
   ............................................. - Læge...................................16(-0)
   Kok....................................60(-0) - Kok....................................23(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Hoplit..............................738(-162) - .............................................
   Rambuk.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General..................................-280 - General.................................-3338
   Angrebspoint.............................8345 - Defensivpoint.............................700
   Skade modtaget..........................14000 - Skade modtaget.........................166900
   Skades procent.............................7% - Skades procent............................93%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vindere: ZepRo[200IQ]

   Tabere: LarsHansen[SMALL]

   Flaze følte åbenbart for at lave et enkelt vædre skib så han fik sit navn med i rapporten....

   Søslag nær Bellahøj

   Søslag nær Bellahøj
   (20.10.2017 2:05:12)
   Flaze[200IQ] fra Bellahøj, ZepRo[200IQ] fra Grape City II
   vs
   oledenbarskeond[SMALL] fra marmor 4

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib...........................128(-13) - Vædre-skib.............................0(-61)
   Flammeskib.............................9(-27) - Flammeskib............................0(-121)
   Morter skib............................42(-0) - Morter skib............................0(-47)
   Damp-væder.............................53(-0) - Damp-væder.............................0(-27)
   Undervandsbåd..........................65(-5) - Undervandsbåd...........................0(-6)
   Speed hjuldamper.......................30(-0) - Speed hjuldamper.......................16(-1)
   Ballonbærer.............................9(-0) - Ballonbærer............................0(-16)
   Tender.................................60(-0) - Tender..................................7(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General................................-333.4 - General...............................-3331.6
   Angrebspoint.............................8329 - Defensivpoint...........................833.5
   Skade modtaget..........................16670 - Skade modtaget.........................166580
   Skades procent.............................9% - Skades procent............................91%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vindere: ZepRo[200IQ]

   Tabere: oledenbarskeond[SMALL]


   Sometimes by losing a battle you find a new way to win the war

   -Donald Trump
  • New

   Søslag nær Trier
   (18.10.2017 22:1
   Søslag nær Trier
   (18.10.2017 22:14:29)
   Flaze[200IQ] fra Americas, Trier, Bellahøj, Grape City II
   vs
   maxic[SMALL] fra alexandra1, Polis, oledenbarskeond[SMALL] fra marmor 4, Fyrtræ, Antibes, Antimon, Polis, LarsHansen[SMALL] fra Lundinium
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib..........................168(-240) - Vædre-skib..........................652(-324)
   Speed hjuldamper.......................30(-0) - Speed hjuldamper......................298(-0)
   Ballonbærer...........................18(-25) - Ballonbærer..........................124(-36)
   Tender.................................68(-0) - Tender.................................62(-0)
   Flammeskib...........................20(-465) - Flammeskib..........................143(-730)
   ............................................. - Raketskib.............................64(-62)
   Morter skib............................42(-0) - Morter skib...........................441(-0)
   Damp-væder............................76(-13) - Damp-væder...........................405(-31)
   Undervandsbåd.........................41(-48) - Undervandsbåd.........................68(-21)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...............................-6064.6 - General..............................-10058.2
   Angrebspoint..........................25145.5 - Defensivpoint.........................15161.5
   Skade modtaget.........................303230 - Skade modtaget.........................502910
   Skades procent............................37% - Skades procent............................63%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: maxic[SMALL], oledenbarskeond[SMALL]
   Tabere: Flaze[200IQ]
  • New

   en hilsen fra thing.
   Søslag nær 6th Botter
   (21.10.2017 2:36:44)
   Thing[200IQ] fra Botter
   vs
   botter[SMALL] fra 6th Botter
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................194(-6) - Vædre-skib............................0(-150)
   Flammeskib.............................72(-0) - .............................................
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Speed hjuldamper......................100(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...................................-30 - General..................................-750
   Angrebspoint.............................1875 - Defensivpoint..............................75
   Skade modtaget...........................1500 - Skade modtaget..........................37500
   Skades procent.............................3% - Skades procent............................97%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: botter[SMALL]

   Søslag nær 9th Botter
   (21.10.2017 2:45:49)
   Thing[200IQ] fra White Warrior
   vs
   botter[SMALL] fra 9th Botter
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib.............................36(-0) - Vædre-skib.............................0(-30)
   Flammeskib.............................84(-0) - Flammeskib.............................0(-10)
   ............................................. - Undervandsbåd...........................0(-6)
   Ballonbærer.............................6(-0) - Ballonbærer............................34(-0)
   Katapultskib...........................53(-3) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.................................-19.2 - General................................-333.2
   Angrebspoint..............................833 - Defensivpoint..............................48
   Skade modtaget............................960 - Skade modtaget..........................16660
   Skades procent.............................5% - Skades procent............................95%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: botter[SMALL]

   Søslag nær 8th Botter
   (21.10.2017 3:07:44)
   Thing[200IQ] fra 6th Botter, Såby City
   vs
   botter[SMALL] fra 8th Botter
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-6) - Vædre-skib............................0(-150)
   Flammeskib.............................72(-0) - .............................................
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Speed hjuldamper......................100(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...................................-30 - General..................................-750
   Angrebspoint.............................1875 - Defensivpoint..............................75
   Skade modtaget...........................1500 - Skade modtaget..........................37500
   Skades procent.............................3% - Skades procent............................97%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: botter[SMALL]

   Søslag nær 7th Botter
   (21.10.2017 4:15:48)
   Thing[200IQ] fra White Warrior
   vs
   botter[SMALL] fra 7th Botter
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib.............................36(-0) - Vædre-skib.............................0(-10)
   Flammeskib.............................84(-0) - Flammeskib.............................0(-10)
   Ballonbærer.............................6(-0) - Ballonbærer.............................6(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General..................................-112
   Angrebspoint..............................280 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget...........................5600
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: botter[SMALL]
   Som retard blev jeg født, som retard jeg forsvinder. :shit:
  • New

   endnu mere fra thing.
   Søslag nær 9th Botter
   (21.10.2017 4:54:58)
   Roadrunner[SMALL] fra Roadmine
   vs
   Thing[200IQ] fra White Warrior
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Vædre-skib.............................36(-0)
   Flammeskib.............................0(-36) - Flammeskib.............................84(-0)
   ............................................. - Katapultskib...........................53(-0)
   ............................................. - Ballonbærer.............................6(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General................................-223.2 - General.....................................0
   Angrebspoint................................0 - Defensivpoint.............................558
   Skade modtaget..........................11160 - Skade modtaget..............................0
   Skades procent...........................100% - Skades procent.............................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: Roadrunner[SMALL]

   Søslag nær 10th Botter
   (21.10.2017 6:11:39)
   Thing[200IQ] fra Polis
   vs
   botter[SMALL] fra 10th Botter
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Flammeskib.............................0(-90)
   ............................................. - Ballonbærer.............................0(-6)
   Vædre-skib............................200(-0) - .............................................
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................59(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................38(-2) - .............................................
   Speed hjuldamper......................100(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.................................-40.4 - General..................................-726
   Angrebspoint.............................1815 - Defensivpoint.............................101
   Skade modtaget...........................2020 - Skade modtaget..........................36300
   Skades procent.............................5% - Skades procent............................95%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: botter[SMALL]


   Søslag nær Yggdrasil
   (21.10.2017 6:28:42)
   Thing[200IQ] fra Polis
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Yggdrasil
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL

   Søslag nær Midgård
   (21.10.2017 6:44:42)
   Thing[200IQ] fra Yggdrasil
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Midgård
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Tender.................................50(-0) - Tender..................................2(-0)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]
   Som retard blev jeg født, som retard jeg forsvinder. :shit:
  • New

   lidt flere kærlige hilsner fra thing.
   Søslag nær Huginsholm
   (21.10.2017 7:03:10)
   Thing[200IQ] fra Midgård
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Huginsholm
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]
   Søslag nær Ymerstrup
   (21.10.2017 7:47:55)
   Thing[200IQ] fra Huginsholm
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Ymerstrup
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]
   Søslag nær Odinsville
   (21.10.2017 8:05:37)
   Thing[200IQ] fra Ymerstrup
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Odinsville
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib.............................0(-10)
   Flammeskib.............................30(-6) - Flammeskib.............................0(-10)
   Undervandsbåd..........................40(-0) - Undervandsbåd........................102(-25)
   Tender.................................50(-0) - Tender.................................18(-0)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Speed hjuldamper......................100(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.................................-37.2 - General..................................-617
   Angrebspoint...........................1542.5 - Defensivpoint..............................93
   Skade modtaget...........................1860 - Skade modtaget..........................30850
   Skades procent.............................5% - Skades procent............................95%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Søslag nær Norneby
   (21.10.2017 8:27:12)
   Thing[200IQ] fra Odinsville
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Norneby
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL
   Som retard blev jeg født, som retard jeg forsvinder. :shit:
  • New

   lige det sidste hilsner fra thing.
   Søslag nær Fenrisborg
   (21.10.2017 10:45:44)
   Thing[200IQ] fra Jætterup
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Fenrisborg
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................38(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]
   Søslag nær Frejastadt
   (21.10.2017 11:12:57)
   Thing[200IQ] fra Fenrisborg
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Frejastadt
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................38(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]
   Søslag nær Bifrost
   (21.10.2017 11:29:32)
   Thing[200IQ] fra Frejastadt
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Bifrost
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................38(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]

   Søslag nær Valkyria
   (21.10.2017 9:04:52)
   Thing[200IQ] fra Norneby
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Valkyria
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib..............................0(-8)
   Flammeskib.............................36(-0) - Flammeskib.............................0(-12)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................0(-15)
   Morter skib............................42(-0) - .............................................
   Damp-væder.............................60(-0) - .............................................
   Undervandsbåd..........................40(-0) - .............................................
   Ballonbærer............................50(-0) - .............................................
   Tender.................................50(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General.....................................0 - General................................-210.4
   Angrebspoint..............................526 - Defensivpoint...............................0
   Skade modtaget..............................0 - Skade modtaget..........................10520
   Skades procent.............................0% - Skades procent...........................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]

   Søslag nær Lokeslund
   (21.10.2017 9:45:33)
   Thing[200IQ] fra Valkyria, Lokeslund
   vs
   mozzarella[SMALL] fra Lokeslund
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vædre-skib............................188(-0) - Vædre-skib.............................0(-18)
   ............................................. - Bueskib................................0(-13)
   Flammeskib............................60(-12) - Flammeskib.............................0(-14)
   Morter skib............................42(-0) - Morter skib............................0(-11)
   Damp-væder.............................60(-0) - Damp-væder.............................0(-14)
   ............................................. - Raketskib..............................0(-11)
   Speed hjuldamper......................100(-0) - Speed hjuldamper.......................30(-0)
   Ballonbærer............................50(-0) - Ballonbærer.............................2(-8)
   Tender.................................50(-0) - Tender..................................3(-0)
   Undervandsbåd..........................38(-2) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General................................-114.8 - General...............................-1379.6
   Angrebspoint.............................3449 - Defensivpoint.............................287
   Skade modtaget...........................5740 - Skade modtaget..........................68980
   Skades procent.............................7% - Skades procent............................93%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Vindere: Thing[200IQ]
   Tabere: mozzarella[SMALL]
   Som retard blev jeg født, som retard jeg forsvinder. :shit:
  • New

   Kamp ved 11th Botter
   (21.10.2017 18:21:00)
   ZepRo[200IQ] fra Emdrup
   vs
   botter[SMALL] fra 11th Botter   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Stenslynger.............................2(-0)
   Hoplit...............................594(-73) - Hoplit................................0(-144)
   Morter.................................30(-0) - Morter.................................12(-0)
   ............................................. - Mur.....................................4(-3)
   Sværdkriger...........................453(-0) - Sværdkriger.............................0(-1)
   ............................................. - Ballon-Bombardier.......................2(-0)
   Svovl Karabinere.......................86(-2) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General................................-110.2 - General................................-202.8
   Angrebspoint..............................507 - Defensivpoint...........................275.5
   Skade modtaget...........................5510 - Skade modtaget..........................10355
   Skades procent............................34% - Skades procent............................66%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Vindere: ZepRo[200IQ]   Tabere: botter[SMALL]   Byen 11th Botter er plyndret af ZepRo[200IQ]. De følgende ressourcer er stjålet 44,414 , 51,370 , 215   Kamp ved 11th Botter
   (21.10.2017 23:51:00)
   ZepRo[200IQ] fra Emdrup
   vs
   botter[SMALL] fra 11th Botter   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Stenslynger.............................0(-5)
   Ballon-Bombardier......................45(-0) - Ballon-Bombardier.......................0(-3)
   ............................................. - Rambuk.................................0(-30)
   ............................................. - Læge...................................10(-0)
   ............................................. - Kok....................................36(-0)
   ............................................. - Mur.....................................4(-3)
   Gyrokopter.............................60(-0) - Gyrokopter..............................0(-4)
   Hoplit...............................360(-40) - .............................................
   Morter.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   General...................................-56 - General................................-161.4
   Angrebspoint............................403.5 - Defensivpoint.............................140
   Skade modtaget...........................2800 - Skade modtaget...........................8070
   Skades procent............................25% - Skades procent............................75%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Vindere: ZepRo[200IQ]   Tabere: botter[SMALL]
   [b]Byen 11th Botter er plyndret af ZepRo[200IQ]. De følgende ressourcer er stjålet 5,142 [/b]
   Sometimes by losing a battle you find a new way to win the war

   -Donald Trump