Ares (Ares) erklærer Brumbass(Bzzz ) krig. Krigen start d. 4 oktober kl. 20:00.

  • Krigserklæring