Pinned Forumregler gældende fra 10.03.2017

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • Forumregler gældende fra 10.03.2017

   Ethvert brud på forumreglerne kan føre til en advarsel. Teamet har ret til at bortvise brugere fra forummet. I ekstreme tilfælde kan ban/bortvisning fra forum følges op af et ban i spillet og/eller på IRC.

   BEMÆRK !
   Ved henvendelse til Moderator, SuperModerator eller Administrator (her efter nævnt som henholdsvis Mod, SMod eller Admin) på ticket vil du få svar inden 48 timer. I ferieperioden og ved helligdage kan der forekomme længere svartid.

   Ved at bruge forummet for ikariam.dk, bekræfter du at du har læst, forstået og er indforstået i at overholde nedenstående forumregler. Disse regler er gældende på hele forummet for ikariam.dk og også for tilknyttede tjenester som IRC kanalen #Ikariam.dk og private beskeder.


   §1: Brugere, advarsler og bortvisninger

   1.1: Det er kun tilladt at have og bruge en forumkonto; dette gælder også selvom din konto er bannet. Registrering og brug af flere konti kan lede til ban af alle dine brugere. Hvis to eller flere personer altid, eller lejlighedsvis deler IP-adresse, og hver har en bruger på forum, SKAL forum teamet informeres herom via ticket. Eneste undtagelse fra denne regel er medlemmer af teamet, som kan vælge at have en privat og en team forum konto.

   1.2: Det er ikke tilladt at poste på vegne af bannede brugere; eneste undtagelse fra dette er kamprapporter. Det er heller ikke tilladt at lade bannede brugere benytte din konto.

   1.3: I ekstreme tilfælde kan en bruger bortvises øjeblikkeligt fra forum, uden forudgående warn.

   1.4: Forummet er underlagt Betingelserne for Ikariam.dk. Derfor er tysk lov gældende på hele forummet. Gameforge, som ejer Ikariam.dk, er ikke ansvarlige for postede billeder eller links, hvorpå der er copyright.


   §2: Forum, IRC og Ticket

   2.1: Dette regelsæt er gældende for IRC kanalen #ikariam.dk på serveren irc.onlinegamesnet.net eller enhver server i netværk med denne.

   2.2: Indlæg der indeholder eller linker til pornografisk, ekstremistisk politisk, religiøst, moralsk farligt/skadeligt indhold er forbudt på forum, ticket og IRC. Indhold der strider mod dansk og/eller tysk lovgivning er ligeledes forbudt.

   2.3: Det er ikke tilladt at poste private samtaler, med mindre alle parter i samtalen har givet udtrykkeligt samtykke hertil i den relevante tråd.

   2.4: Det er ikke tilladt at videregive keys, hacks, cracks, eller information om andet ulovligt indhold.

   2.5:Alle former for reference til en ingame ø er forbudt. Det være sig i form af koordinater, øens navn eller andre måder at finde frem til en bestemt ø på.

   2.6: Det er ikke tilladt at spamme tråde med ikke-relevante indlæg. Posts der kun indeholder smileys eller har en forholdsvis overvægt af smileys, betragtes som spam.

   2.7: Misbrug af Report knappen er forbudt. Hvis en hel tråd er kørt af sporet, så noter dette når du har trykket på Report knappen.

   2.8: Billeder skal have en naturlig størrelse for forummets layout. Billeder der er bredere end forummet skal justeres inden de postes.

   2.9: Backseat modding er forbudt.

   2.10: Det er ikke tilladt at efterligne et medlem af teamet fx med navn, avatar eller signatur.

   2.11: Flaming, stødende indhold og tilsvining af teamet, grupper og enkeltpersoner er forbudt.

   2.12: Sproget er dansk. Engelsk og skandinavisk er acceptabelt.

   2.13: Klager over advarsler, team medlemmer, bans eller andet skal foregå på ticket. Hvis du mener du er blevet uretfærdigt behandlet kan du kontakte support via dette link: http://support.ikariam.dk).

   2.14: Kritik af Teamet er kun tilladt i generelle vendinger. Der må ikke diskuteres specifikke sager.

   2.15: Det er ikke tilladt diskutere omgåelse af reglerne. Det er heller ikke tilladt at beskylde andre for at snyde og/eller bryde reglerne. Hvis du har mistanke om at nogen snyder, skal du kontakte Support.

   2.16: Det er ikke tilladt at reklamere for eller linke til andre spil end dem, der er udviklet af Gameforge. Det er heller ikke tilladt at poste links til sider som man selv kan drage økonomisk fordel af.

   2.17: Teamet kan redigere indlæg med indhold der strider mod reglerne. Hvis der er redigeret I indholdet, skal dette angiver klart og tydeligt og med navn. Det er efterfølgende ikke tilladt for brugeren at redigere i den den redigerede tekst.


   §3: Signaturer

   3.1: En signatur må kun indeholde et billede. Billedet må ikke overstige en størrelse på 500 x 150 pixels (bredde x højde) og en filstørrelse på 100kb. Tilladte fil typer er jpg, gif og png.

   3.2:Eventuelle citater i signaturen skal overholde forumreglerne.

   3.3: Reglerne omkring billeder i signaturen må ikke omgås ved at poste signaturlignende billeder og indhold i slutningen af posts.

   3.4: Signaturen er underlagt same regelsæt som forummet.


   Forum teamet vurderer reglerne løbende og kan ændre disse, hvor og når det anses for nødvendigt.
   Sker der ændringer i reglerne vil dette blive postet på forum.
   Med mindre der står andet, udtaler jeg mig på egne vegne - som spiller til spiller.

   Women are all born angels and if someone breaks our wings, we continue to fly ... on a broomstick